Vsebinski pristopi POS-projektov

Ko načrtujete promocijske akcije s POS-stojali, se jih lotevate zaradi različnih ciljev, od predstavitve novih izdelkov do vrednostnega repozicioniranja obstoječih, zasedbe več prostora na maloprodajnih mestih, komunikacije novih načinov uporabe obstoječih izdelkov ... Vsak cilj zahteva svoj pristop, vsak pristop zahteva primerno stojalo, takšno, ki bo doseglo svoj namen tako z obliko kot s sporočilom.

Dokument vam bo predstavil, zakaj večina stojal na terenu spada v dve ali več kategorij glede na to, katera sporočila komunicirajo. Prenesite dokument in ugotovite, katera stojala so najbolj primerna za cilje vaše promocijske akcije.