Vizualna pojavnost National

Marketinško-vizualni koncept National

Za slovensko podružnico svetovno znane družbe opažnih sistemov National smo razvili marketinško-vizualni koncept, ki je prirejen za evropski trg. Čeprav je krovna družba drugod po svetu poznana in prepoznana že nekaj desetletij, je v Evropi v gradbeništvu precej nepoznan igralec.
Na podlagi ugotovitev raziskave trga smo ustrezno definirali identiteto podjetja ter določili način komunikacije podjetja, tako z zunanjim svetom kot interno, znotraj podjetja. Obstoječo grafično podobo krovne družbe smo osvežili in dopolnili s potrebnimi elementi in tako podprli celotno blagovno znamko.

Identiteta

Blagovno znamko definira, kako naši naročniki vidijo naš posel. Prizadevanje za izgradnjo blagovne znamke ustvari z njimi dolgoročen odnos. Smisel gradnje identitete je torej vzpostavitev dolgoročnega zaupanja. 

Zaupanje gradimo z: 

 • referencami, rešenimi izzivi, primeri dobrih praks (dobre izkušnje),
 • identiteto, ki jo gradimo strateško z znamčenjem (načrtovan in konsistenten branding).

Celostni pristop k identiteti podjetja omogoča več projektov, povečanje prodaje in priporočila, ki potujejo od ust do ust. 
 

Identiteta in blagovna znamka

Naloga MVK je ustvarjanje zgodbe za doseganje prepoznavnosti v javnosti. Z MVK torej gradimo identiteto. Kakšno podjetje bi radi bili? Kaj komunicira naša blagovna znamka? 

Smisel MVK je vizualna in vsebinska preobleka blagovne znamke, in sicer skozi konsistentno pripovedovanje iste zgodbe. Smernice za razvoj blagovne znamke definiramo skozi vizualno pojavnost, in ton komunikacije.

IDENTITETA organizacije je gorivo za prepoznavnost blagovne znamke. 
Cilj BLAGOVNE ZNAMKE je sprožitev pozitivnega čustvenega odziva. 
Če v potrošništvu aktiviramo ČIM VEČ ČUTIL, gradimo zaupanje v izdelek in storitev.


Zgodbo peljemo usklajeno na obeh ravneh.

Tako vizualno kot komunikacijsko National izžareva strokovnost, zanesljivost, dostopnost.

Je sodobno, razvojno podjetje, ki misli naprej.

National je zaupanja vreden partner, ki se prilagodi potrebam naročnika.  

Cilj MVK kot strateškega pogleda je, da na vseh stičnih točkah z uporabniki komuniciramo iste vrednote in isto identiteto. Tak cilj lahko dosežemo le, če je stategija jasna, hitro zapomnljiva in predvsem prepoznavna. To so lastnosti zgodb. S konsistentnim pripovedovanjem strateške zgodbe podjetja dosežemo človeški stik z uporabniki. To je za blagovno znamko vitalnega pomena.

Gnezdo z jajcem v železnem profilu National

Izhodiščna prispodoba

Zgodba Nationala je preprosta, hitro zapomnljiva in prepoznavna:

 1. kvadrat,

 2. krog in

 3. njune kombinacije.

Izhaja iz dejanske situacije: v hladni jekleni konstrukciji opažnega sistema se je pojavilo gnezdo.
 

Vizualna metafora

Krovna identiteta je utemeljena na prispodobah kvadrata in kroga oziroma jaška in oblaka.

Kvadrat: Jašek kot zahtevnejše opaženje. Trdna realnost.

Krog: Oblak kot inženirska ustvarjalnost. Ideje.

Enačba:

 • Med kvadratom in krogom (dvema temeljnima oblikama) oziroma jaškom in nebom (dvema prepoznavnima simboloma) obstaja kontrast, celo dramatična napetost. Hkrati pa šele oboje skupaj ustvari harmonično celoto.
 • Celota odseva moč povezovanja, tudi usmerjenost v prihodnost.
 • Ideja kroga in kvadrata skupaj se navezuje na sestavljivost, fleksibilnost.
Enačba za pojavnost podjetja National
Enačba za krovno identiteto podjetja National
Slogan na grafični podlagi neba z oblaki

Izhodišča za slogan

Izhodišče razmišljanja je bila raziskovalna vrednost, ki smo jo prepoznali pri delu: “Naročnikom priskočimo na pomoč. Ukvarjamo se s projekti, s katerimi se drugim ne da.”

Vrednost podjetja je v tem, da za naročnika naredi dodatno miljo, in sicer v smislu, da zamiži na eno oko, ko ni vse idealno, ali se loti zahtevnih projektov, ki se zdijo neizvedljivi ali izjemno težki. Kaj je torej ponudba vrednosti podjetja National?
 

Opaziti / Opažiti

Da bi skomunicirali premagovanje nemogočih poti in hkrati podjetju vdahnili človeškost, naravnanost k naročniku, toplino in to, da nam je zares mar, smo uporabili glagol, ki se lahko bere dvopomensko, odvisno od grafičnega zapisa. 

Opaziti: Smo subtilni, vselej imamo “oči na pecljih” in opazimo majhne detajle, ki lahko naredijo veliko razliko. 

Opažiti: Gre za jedro dejavnosti (zato lahko v določenih kombinacijah uporabimo samo znakovni logotip in slogan, pa bo vsakomur jasno, kaj počnemo).
 

Slogan: Opažimo tudi ideje v oblakih

Ideje v oblakih govorijo o sposobnosti podjetja National na treh izhodiščnih nivojih: gradimo stolpnice (visoke gradnje), sodelovali smo pri letalnici Planica in Islamskem versko-kulturnem centru. Z dobesednega nivoja oblakov (stolpnica) preidemo v prenesene pomene neba – s tem pokrijemo tako realno plat gradenj v oblakih kot realizacijo idej, za katere lahko rečemo, da so v oblakih. Gre za jasno, preprosto in močno asociacijo, ki jo ljudje prepoznamo intuitivno.

Slogan učinkovito komunicira KAJ podjetje National počne in ZAKAJ to počne. Podjetju smo definirali SMISEL njegovega obstoja: realizirati nemogoče, spopasti se tudi z najtršimi orehi.

Ilustracija maskote za blagovno znamko National

Komunikacija

Z natančno opredeljenimi komunikacijskimi smernicami delujemo konsistentno: enotno nagovarjamo vse stranke v vseh sporočilih in na vseh kanalih. Taka komunikacijska homogenost v naročniku vzbuja zaupanje.

Uporabniki zaupajo podjetju, ki razumljivo in prepričljivo komunicira vrednote, v katere zaupa in za katerimi stoji. Ton komunikacije je tisti, ki naredi blagovno znamko prepoznavno, zapomnljivo in močno.
 

Bober Bob

Ustvarili smo maskoto kot enega izmed načinov s katerim podjetje komunicira.

 • Bob je tehnik z izkušnjami.
 • Bob podaja svoje znanje stvarno, jasno, kratko.
 • Bob je tudi prodajnik, vendar nikoli ne prodaja v agresivnem fokusu.
 • Bob zna stvari povedati na zabaven način.
Bela majica z Bobrom Bobom
Majica
Bela skodelica z Bobrom Bobom
Skodelica
Ilustracija v črno oblečenega Bobra boba
Bober Bob je zanesljiv
Črna majica z Bobrom Bobom
Majica
Črna skodelica z Bobrom Bobom
Skodelica
Ilustracija v rumeno oblečenega Bobra boba
Bober Bob je dostopen
Logotip National

Celostna grafična podoba

Preden smo se lotili osvežitve celostne grafične podobe, smo si odgovorili na vprašanja. 

 1. Kaj želimo z logotipom sporočati o podjetju?
 2. Kakšna je osebnost Nationala?
 3. Kako se bomo ločili od konkurence?

Naše izhodišče je bilo, da mora celostna grafična podoba ustrezati karakterju podjetja, njegovi zgodovini, kulturi in vrednotam ter da s CGP-jem gradimo identitetni sistem podjetja. 
 

Logotip

Naloga logotipa je, da ga ljudje opazijo in si ga hitro zapomnijo. V njem je utelešena identiteta blagovne znamke; je kombinacija strateškega razmišljanja, vrednot, oblikovanja in marketinga. 

Logotip National je sestavljen iz tipografskega dela in simbola, ki nadomešča črko O. Simbol tvori krožnica z vrisanim kvadratom in stiliziranim javorjevim listom. Simbol in logotip tvorita celoto.

Osnovna barva, ki jo uporabljamo, je rdeča. Izbrani odtenek uporabnikom sporoča, da je blagovna znamka strokovna in stabilna.
Podporni barvi - rumena in siva - izražata zanesljivost, dostopnost, prilagodljivost, vse skupaj pa ustvarjajo podobo sodobnega, svežega, po duši mladostnega podjetja s smislom za humor.

Izmenjava krogov in kvadratov in javorjev list
Osnovna gradnika krog in kvadrat
Prenovljen logotip National
Logotip - primarna različica
Primarna različica logotipa National s podpisom
Primarna različica s podpisom
Sekundarna različica logotipa National
Logotip - sekundarna različica
Simbol National opažni sistemi
Simbol
Primer uporabe CGP na tiskovinah
Primer uporabe CGP
Primer uporabe CGP na mapi
Primer uporabe CGP
Primer uporabe CGP na projektu
Primer uporabe CGP
Sistem uporabe MVK na konkretnem primeru

Sistem uporabe

MVK pripoveduje zgodbe za različne vsebinske rabe in raznovrstne komunikacijske kanale na strukturiran in urejen način. Prav zato, ker ob vsaki pojavitvi nastopamo enotno, gradimo prepoznavno in zapomnljivo blagovno znamko. 

Nič, razen ustvarjalnega navdiha, ne sme biti prepuščeno naključju. Nič ne sme manjkati in ničesar ne sme biti preveč. Iz kvadrata in kroga, naših dveh temeljnih elementov, je mogoče modularno sestaviti tako rekoč karkoli.

Dobro zastavljena strategija izgradnje blagovne znamke lahko preoblikuje podjetje iz majhnega igralca v uspešnega tekmeca. Za uspešen rezultat pa je treba to strategijo tudi konsistentno uresničevati.

Rekli smo, da je naloga MVK ustvarjanje zgodbe za doseganje prepoznavnosti v javnosti. Z MVK torej gradimo identiteto.

 • Kakšno podjetje bi radi bili?
 • Kaj komunicira naša blagovna znamka?

Kaj pravite, nam je uspelo?

Enačba sistema uporabe vizualne pojavnosti National
MVK pripoveduje zgodbe na strukturiran in urejen način
Image fotografija opažnih sistemov National
Primer uporabe sistema na priložnostni fotografiji
Gradnja plošče zaletišča letalnice
Primer uporabe sistema na referenci
Oglas National v reviji
Primer uporabe sistema na oglasu
Kreativni oglas National opažni sistemi
Primer uporabe sistema na kreativnem oglasu
Mailing National opažni sistemi
Primer uporabe sistema na mailingu
MVK National opažni sistemi
Prigode iz zakulisja
Mi pa imamo jajca

Julija: »Peternelj, Fedja pravi, da smo temu v prezentaciji jajca obkrožili (cwl).«
Matej (Pe): »Sam res (rofl), hvala, popravim.«
Matej (Pu): »Opaži za vsaka jajca.«

Včasih se mi zdi, da dajemo drugim tako dobre nasvete za marketing, da bi bilo dobro, če bi jih kdaj upoštevali tudi sami.

Julija Maček

Uspešni projekti

Poskrbimo za celotno podobo

Vsak posel skriva v sebi zgodbo, ki jo je vredno deliti.
V 3D Artu jo pomagamo prepoznati ter oblikovati na način, da se bo o njej govorilo.