9

Devet mesecev pred sejmom začnite s pripravo na sejem

6

Šest mesecev prej oblikujte stojnico in marketinška sporočila

3

Tri mesece pred sejmom začnite pripravljati sejemsko opremo

1

En mesec pred sejmom je čas za zadnje priprave in zaključek opravil

Kako resno jemljete sejme?

Prisotnost na sejmih je ena od ključnih marketinških aktivnosti, toda vse prepogosto vidimo, da podjetja priprave nanje zanemarijo ali jih opravijo površno in brez jasnega načrta – na takšen način dobrih rezultatov ne moremo pričakovati.

»Uspešnost sejemskega nastopa se ne meri v številu obiskovalcev na stojnici, ampak v številu obiskovalcev, s katerimi imamo konkretne prodajne razgovore, ki vodijo v zaključek prodaje.«

Ko začnemo načrtovati udeležbo na sejmu, je prva naloga določitev merljivih in natančnih ciljev, razmisliti je treba tudi o tipu sejemske postavitve in aktivnostih, ki se bodo izvajale na stojnici. Že pred sejmom pa ne smemo zanemariti pomembnih promocijskih aktivnosti.

Vse skupaj zaokrožuje izbira prodajalca, ki mora imeti ustrezne sejemske prodajne veščine. Veliko vlogo pri tem ima njegova neverbalna komunikacija, ki mora biti pozitivno usmerjena – obiskovalce mora prepričati, da so dobrodošli in da je njegova stojnica prijetno in varno okolje, v katerem ne bodo deležni pretiranih prodajnih pritiskov. S svojo učinkovito prodajno držo jih mora vzpodbuditi k pogovoru, ki jih bo nagovoril k nakupu.

Med sejmom se prodajne aktivnosti vrtijo v smeri predstavitve podjetja, njegovih storitev in izdelkov, prodaje ter zbiranja kontaktov. Po sejmu pa moramo ohranjati pridobljene stike in graditi dolgoročne poslovne odnose.                     

Prvega vtisa ne pozabiš nikoli

Sejemska stojnica predstavlja obiskovalcu prvi stik z vami. Z domišljeno zasnovano stojnico naredite vtis, pritegnete pozornost, presežete zadržke obiskovalcev in premagate konkurente.

Kako želite izgledati v primerjavi s konkurenco?

Naša ponudba obsega prenosne in sistemske postavitve ter sejemske nastope po meri.

Prenosne postavitve se največkrat uporablja za konference, kongrese, srečanja in krajše dogodke. Pozitivne plati takšnih postavitev se kažejo v ugodnejši ceni, preprostosti in kompaktnosti.

Sistemske postavitve so primerne za vse vrste sejmov, dogodkov in predstavitev. Gre za najpogostejšo in tudi najprimernejšo izbiro podjetij, ki imajo omejen proračun in nudijo popolno razmerje med zglednim nastopom in realistično naložbo sredstev.

Sejemski nastopi po meri so namenjeni podjetjem, ki želijo izstopati in podjetje predstaviti na najvišjem nivoju. Če ste večji, boljši, uspešnejši od konkurence, morate to jasno pokazati tudi s sejemskim prostorom. Ker gre za večji projekt, je navadno tudi investicija višja, a nekateri sejemski elementi omogočajo večkratno uporabo.

Na ključne sejme se je potrebno pripravljati že slabo leto pred dogodkom, na vsakega pa vsaj 6 mesecev pred začetkom in sicer s seznamom aktivnosti. Ker so sejemske postavitve kompleksno področje, ki zahteva skrbno načrtovanje, vam pri tem pomagamo mi.

Priprava projekta

Priprava dizajn projekta

Raziščemo projekt

Sprašujemo se, kdo je stranka in kdo kupuje podobne stvari? Kaj stranko prepriča v nakup? Kdaj? Kaj ve stranka v trenutku stika s podjetjem? V kateri fazi nakupnega procesa je? Ali in katere informacije potrebuje za lažji nakup? Kateri strankin problem, izdelek ali storitev rešuje? Kako lahko marketinški projekt vpliva na to?

Priprava dizajn projekta

Pripravimo strategijo

Odgovorimo na vprašanja iz raziskovalne faze, jih organiziramo in smiselno združimo v projektni brief, tj. vsebinski in oblikovni koncept, ki sta podlaga za razvoj in oblikovanje kateregakoli marketinškega projekta, kamor sodi sejemski nastop, POS-promocija ali kreativna zasnova kampanje.

Priprava dizajn projekta

Oblikujemo

Začetek arhitekturnega in grafičnega oblikovanja sejemske stojnice/POS-stojala ali kreativna grafična zasnova kampanje, ki mora skupaj z marketinško komunikacijo funkcionirati kot celota in slediti sporočilnosti iz briefa.

Izvedemo

Pridobimo povratne informacije iz proizvodnje, pripravimo oceno stroška izdelave sejemske stojnice/POS-stojala po dizajnu, iščemo rešitve s proizvodnjo za predvidene elemente s ciljem, da se zastavljeni dizajn izvede znotraj cenovnih okvirov.

Uspešni projekti

Poskrbimo za celotno podobo

Vsak posel skriva v sebi zgodbo, ki jo je vredno deliti.
V 3D Artu jo pomagamo prepoznati ter oblikovati na način, da se bo o njej govorilo.