1.

Blagovna znamka je VTIS, ki ga imajo ljudje o vašem podjetju, izdelkih ali storitvah.

2.

Blagovna znamka je SIMBOL, ki nas spomni na izkušnjo s podjetjem, izdelkom ali storitvijo.

3.

Blagovna znamka je ČUSTVENI OKUS, ki ostane po izkušnji z izdelkom, storitvijo ali podjetjem.

Cilj marketinga je, da naredi prodajo nepotrebno

Marketing se v podjetje prikrade prav potiho, ko se nekdo zave, da ključni cilj podjetja ni razvoj in prodaja, ampak izpolnjevanje potreb strank.

V pomoč pri razumevanju sta nam lahko dve definiciji marketinga, ki bosta zgornjim trem besedam dodali malo več “mesa”.

“Cilj marketinga je to, da naredi prodajo nepotrebno.” – Peter Drucker

“Cilj marketinga je ustvarjanje, komunikacija in dostava vrednosti ciljnemu tržišču, na način, ki ustvarja dobiček.” – Philip Kotler

Uvedba ali prenova marketinga se mora začeti pri definiciji vrednosti. Kakšno vrednost ustvarja naše podjetje, za koga in kako lahko to vrednost povečamo? Vprašamo se, kaj dejansko delamo?

Vsako podjetje, ki na trgu obstaja, ustvarja vrednost za kupce. Če želimo našo ponudbo in vrednost razvijati, izboljšati ali približati kupcem, jo moramo natančno razumeti.

Kaj je obljuba vrednosti, ki jo komuniciramo kupcu?

Kaj delamo in kaj je obljuba vrednosti, ki jo komuniciramo kupcu, je temelj vseh marketinških aktivnosti. Ko svojo ponudbo prilagodimo potrebam kupca, se nam odprejo nove poti, ki podjetje lahko popeljejo v naslednje obdobje razvoja in rasti.

Vsakdo v podjetju zna v nekaj besedah povedati, kaj dela. Eni proizvajajo plastične izdelke, drugi prodajajo rože, tretji so lokalna restavracija. Ko se vprašamo za koga to delajo in zakaj, v čem so boljši in zakaj ljudje kupujejo pri njih, odgovori ne padejo več sami od sebe. Iz vsakodnevnega razmišljanja o lastnih izdelkih, maržah, dobaviteljih, je težko izstopiti iz lastne kože in se vprašati, kaj stranka dejansko potrebuje. Kupec, ki v tehnični trgovini kupuje vrtalko, največkrat ne potrebuje orodja, ampak luknjo v steni. Luknjo, v katero bo vstavil vijak in nanj obesil sliko. Tak kupec bo glede na svojo potrebo – obešeno sliko – vrednotil vrtalke na policah. Težko mu boste prodali boljši ali slabši izdelek od tistega, ki je ravno prav zmogljiv, da reši njegov problem. Ko se vprašamo, kaj je problem, ki ga kupec rešuje, kmalu vidimo, da konkurenca niso samo drugi proizvajalci vrtavk, ampak tudi ponudniki dvostranskih lepilnih trakov, ki kupcu obljubljajo, da bo sliko na steno obesil brez napornega vrtanja lukenj.
 

Priprava projekta

Priprava dizajn projekta

Raziščemo projekt

Sprašujemo se, kdo je stranka in kdo kupuje podobne stvari? Kaj stranko prepriča v nakup? Kdaj? Kaj ve stranka v trenutku stika s podjetjem? V kateri fazi nakupnega procesa je? Ali in katere informacije potrebuje za lažji nakup? Kateri strankin problem, izdelek ali storitev rešuje? Kako lahko marketinški projekt vpliva na to?

Priprava dizajn projekta

Pripravimo strategijo

Odgovorimo na vprašanja iz raziskovalne faze, jih organiziramo in smiselno združimo v projektni brief, tj. vsebinski in oblikovni koncept, ki sta podlaga za razvoj in oblikovanje kateregakoli marketinškega projekta, kamor sodi sejemski nastop, POS-promocija ali kreativna zasnova kampanje.

Priprava dizajn projekta

Oblikujemo

Začetek arhitekturnega in grafičnega oblikovanja sejemske stojnice/POS-stojala ali kreativna grafična zasnova kampanje, ki mora skupaj z marketinško komunikacijo funkcionirati kot celota in slediti sporočilnosti iz briefa.

Izvedemo

Pridobimo povratne informacije iz proizvodnje, pripravimo oceno stroška izdelave sejemske stojnice/POS-stojala po dizajnu, iščemo rešitve s proizvodnjo za predvidene elemente s ciljem, da se zastavljeni dizajn izvede znotraj cenovnih okvirov.

Uspešni projekti

Poskrbimo za celotno podobo

Vsak posel skriva v sebi zgodbo, ki jo je vredno deliti.
V 3D Artu jo pomagamo prepoznati ter oblikovati na način, da se bo o njej govorilo.